Fotografia z 1881 roku ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.