Obraz nieznanego autora, będący kopią portretu z początku XVIII wieku, ze zbiorów Muzeum Narodowego Szwecji, eksponowany na Zamku Gripsholm. 

Źródło kopii cyfrowej: rundale.net.