Prezydent RP Ignacy Mościcki w towarzystwie Zdzisława Lubomirskiego (z prawej) i biskupa Józefa Plagensa.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.