Fotografia wykonana przed 1914 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.