Fotografia grupowa członków komitetu organizacyjnego kursu, wykładowców i słuchaczy. Widoczni m.in.: wojewoda Władysław Raczkiewicz (siedzi 6. z lewej), dyr. Wacław Jędrzejewicz (siedzi 5. z lewej), wizytator szkolny Seweryn Maciszewski (siedzi 3. z lewej), dyr. Stefan Lenartowicz (siedzi 4. z lewej), dyr. Wiktor Ambroziewicz (siedzi 7. z lewej), naczelnik Wydziału Osobowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wiktor Drymmer (siedzi 8. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.