Kwit Jana Chojeńskiego, Biskupa Krakowskiego, dla Mikołaja Lutomirskiego, wojskiego większego sieradzkiego i zarządcy ceł krakowskich, wystawiony w Krakowie 21 września 1537.
Kwit łacińskojęzyczny, z odciskiem pieczęci biskupiej Chojeńskiego (z herbem rodu Awdańców i atrybutami biskupimi) i jego podpisem.

W kolekcji "Autografy dawne w układzie alfabetycznym nadanym przez Wł. Górskiego; teki Władysława Górskiego. T. 2, Caborthus – Czyżowski", karta 65.

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, sygn.: BJ Rkp. 6147 IV t. 2.

Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl