Pomnik odsłonięty w 2014 roku autorstwa Stanisława Szwechowicza przedstawia postać w mundurze kapitana żeglugi wielkiej.  Gen. Zaruski był starostą puckim w latach 1926-1927. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 26.07.2018 r.