Ławkę  z figurami wybitnych matematyków odsłonięto uroczyście w setną rocznicę ich sławnej dyskusji matematycznej na krakowskich Plantach.  Figury wykonał krakowski rzeźbiarz prof. Stefan Dousa.

Fotografię Tadeusza Święchowicza zrobiona 7.07.2018 r.