Litografia F. Gregora wedłu wzoru Franza Krüger, opublikowana w Berlinie w XIX w.