Pocztówka opublikowana w Krakowie przez Wydawnictwo "Galerja Polska" w 1920 r.