Pocztówka z reprodukcją obrazu wydana w Krakowie w 1920 r.