Pocztówka wydana w Krakowie nakładem Księgarni Czarneckiego w 1928 r.