Fotogrfia z pocztówki wydanej w latach 1915-1918 w Wiedniu.