Fotografia z 1930 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego