Fotografia wykonana w Atelier Artystycznej Fotografii Z. Garzyński Krynica-Kraków, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego