Fotografia z Archiwum Mary Ellen Tyrmand, pozyskana w maju 2020 dzięki uprzejmości p. Matthew Tyrmanda.