Portret z drugiej wersji „Pocztu królów i książąt polskich”, stworzonego (jako rysunek bez koloru) przez Jana Matejkę w okresie od lutego 1890 roku do stycznia 1892 roku, który po śmierci mistrza został pokolorowany przez L. Stroynowskiego i Z. Papieskiego.

Źródło kopii cyfrowej: pinakoteka.zascianek.pl.