Stoją od lewej: Teodor Peterek, Ryszard Piec, Józef Kotlarczyk, bramkarz Spirydion Albański, Jan Wasiewicz, Ernest Wilimowski, Antoni Gałecki, Walerian Kisieliński. Siedzą od lewej: Fryderyk Scherfke, Władysław Szczepaniak, Ewald Dytko.

Fotografia Czesława Datki.