Obraz olejny namalowany ok. 1891 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.