Drzeworyt opublikowany w 1877 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr. 101, s. 352.