Strona tytułowa i portret autora książki wydanej w Wilnie w 1857 r.