Fotografia wykonana we Lwowie, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.