Portret ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ilustracja opublikowana w książce Huberta Chudzio "Polityk Hotelu Lembert generał Ludwik Bystrzonowski (1797 - 1878)", wydanej w 2008 roku przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.