Obok króla widoczna jest jego żona Elżbieta Bośniaczka i jedna z ich córek. 

Ryc. z wydawnictwa "Album Jana Matejki" wydanego w Warszawie w 1876 roku w opracowaniu Kazimierza Władysława Wójcickiego.