Rycina Edwarda Nicza według fotogramu K. Beyera, oublikowana w 1889 roku w piśmie „Kłosy”, nr 1260, s. 117.