Fotografia z lat 1918-1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.