Fotografia z okresu I wojny światowej ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.