Fotografia z okresu I wojny światowej ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki PAU i PAN w Krakowie.