Organizator manewrów minister spraw wojskowych Władysław Sikorski podaje rękę wojewodzie wołyńskiemu Aleksandrowi Dębskiemu, dziękując w ten sposób za słowa uznania dla wojska polskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.