Widoczni m.in. generał Aleksander Osiński (pierwszy z prawej), generał Wacław Stachiewicz (czwarty z prawej II rząd), generał Bronisław Sikorski (drugi z lewej II rzad), gen. Leonard Skierski (drugi z lewej I rząd), generał Jakub Marian Krzemieński (czwarty z prawej I rząd), w tłumie generał Stanisław Burhardt-Bukacki.