Uczestnicy manifestacji w towarzystwie marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W tłumie oficerów widoczny m.in. generał Gustaw Orlicz-Dreszer, generał Leonard Skierski (bez nakrycia głowy), generał Daniel Konarzewski (za Józefem Piłsudskim, z dużymi wąsami), gen. Roman Górecki (na prawo za J. Piłsudskim), gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (na prawo od gen. Góreckiego), gen. Aleksander Litwinowicz, gen. Jakub Krzemieński.