Litografia opublikowana w książce "Pisma Marcina Molskiego. T. 1", wydanej w Warszawie w 1856 r.