Obraz olejny z lat 1628-1630 ze zbiorów Burg Forchtenstein. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).