Fotografia z okresu 1920-1921 wykonana przez Zakład Fotograficzny "Kuczyński" (Kraków).

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl