Fotografia Jerzego Troszczyńskiego z 1958 roku ze zbiorów Fototeki FINA.