Fotografia z lat 1918-1929 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.