Fotografia Zyszka Siemaszki z 1965 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.