Fotografia z lat 1934-1937 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.