Uczestnicy marszu na 10 km o odznakę sprawnościową (według numerów startowych): 1. gen. Stanisław Tessaro, 5. mjr Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski, 2. mjr Żyborski, 3. mjr Stawarz, 7. kpt. Żwinklewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.