Obraz z 1923 roku ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.