Obraz namalowany przed 1875 rokiem ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).