Fotografia Czesława Datki z lat 1935-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego