Drzeworyt Edwarda Nicza z 1887 roku, według wzoru Jana Krzysztofa Demela.