Obraz olejny z 1897 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.