Sarkofag bohatera spoczywa na sześciu korynckich kolumnach, które otoczone są kulami nawiązującymi do artylerii, w której swoją karierę rozpoczął generał. Łańcuchy wykonano z przetopionych armat.  Autorem grobowca był Adolf Szyszko-Bohusz.

Komitet dla sprowadzenia zwłok gen. J.  Bema do ojczyzny powstał w 1926 roku. Uzyskał on wsparcie m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego.  Zanim prochy trafiły z Aleppo do Tarnowa wystawione były na widok publiczny w Budapeszcie i na Wawelu w Krakowie.  Uroczystości pogrzebowe w Tarnowie odbyły się 30 czerwca 1929 r. Pochówek gen. Bema na cmentarzu katolickim nie był możliwy ze względu na jego przejście na islam.

Fot. Tadeusz Święchowicz, 11.05.2019 r.