Sędzia z Polski Andrzej Rutkowski (w środku) losuje boiska w obecności kapitanów drużyn. Widoczny m.in.: kapitan drużyny czechosłowackiej Frantisek Planiczka.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.