Widoczni od prawej: Józef Nawrot (Legia), Jerzy Bułanow, bramkarz Stefan Kisieliński, Mieczysław Ałaszewski (wszyscy trzej Polonia).

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.