Uroczystość jubileuszowa kapitana drużyny Polonii - Stefana Lotha (z prawej): 15-lecia gry w piłkę nożną oraz 200 meczu w barwach klubu. Gratulacje składa kapitan Wisły Kraków - Henryk Reyman.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.