Ilustracja opublikowna w książce Melanii Parczewskiej "Pisma. T. 1", wydanej w Wilnie w 1929 r.