Fotografia Władysława Miernickiego z 1965 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.